ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แชร์เลย