ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ณ จังหวัดน่านของ สมช. (กชต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย ศุภสุทธิเวช

Views: 0

แชร์เลย