ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทั้ง ๓ แห่ง ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Views: 0

แชร์เลย