ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมแซมวาล์วท่อส่งน้ำเย็นพร้อมหุ้มฉนวนเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บีพี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส

Views: 0

แชร์เลย