ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม เพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Views: 0

แชร์เลย