ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๑๔.๐๐ บาท บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Views: 0

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง