ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๕๘.๖๐ บาท บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิ้ง จำกัด

Views: 0

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง