ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างห้องประชุมเพื่อจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๓ พ.ค. ๖๗ ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท บริษัท รอยัลปริ้นเซส จำกัด (มหาชน)

Views: 0

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง