ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๙๗๗.๓๕ บาท บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

Views: 0

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง