ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างผลิตวารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๑๔ (เดือน ต.ค. ๖๖ – ม.ค. ๖๗) และฉบับที่ ๑๕ (เดือน ก.พ. – พ.ค. ๖๗) เพิ่มเติม (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๕๙๔.๐๐ บาท สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Views: 0

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง