ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๔๗๑.๕๐ บาท บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิ้ง จำกัด

Views: 0

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง