ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐.๐๐ บาท ร้านอุดมพานิช

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง