ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของ สมช. เรื่องโครงสร้างชนชั้นนำมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง