ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท บริษัท โกลเด้นอาย ซัพพลาย จำกัด

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง