ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๑.๐๓ บาท บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง