ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท บริษัท สยามสินธร จำกัด

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง