ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมสำหรับการสัมมนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง