ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๘๓.๔๐ บาท สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและและราชกิจจานุเบกษา

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง