ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๕.๒๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลตรายางและการพิมพ์

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง