ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างห้องประชุมเพื่อจัดประชุมคณะพูดคุยสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง