ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อผงหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๓๓๕.๖๐ บาท บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิ้ง จำกัด

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง