ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง