ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท โรงแรมริเวอร์ ปัตตานี

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง