ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท นายณัฎฐ์พงษ์ จินดาวงศ์

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง