ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท นายชนาเมธ กันทะวงศ์

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง