ประกาศผู้ชนะการเสนอราคงานเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท โรงแรม Eastin Grand Hotel กรุงเทพฯ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง