ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง