ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสาร พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐.๐๐ บาท บริษัท ล้านช้าง เมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง