ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสถานศึกษาเป็นสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกบุคคล เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๙,๓๐๐.๐๐ บาท ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง