ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซ่อมภายนอก ครั้งที่ ๓๐/๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง