ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง