ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม สำหรับใช้จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง