ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้ในการเดินทางในพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอติชาติ พลายแก้ว

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง