เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แชร์เลย