ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร สมช. เรื่อง กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร สมช.
เรื่อง กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

แชร์เลย