ทะเลเดือด เอลนีโญแรง และอนาคตความมั่นคงทางทะเล [MarSecFocus, ฉบับที่ 6/2567]

ทะเลเดือด เอลนีโญแรง และอนาคตความมั่นคงทางทะเล

          ในปีนี้ประเทศไทยอาจมีความร้อนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้ต้องเผชิญกับผลกระทบของน้ำทะเลเดือดที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย และเอลนีโญที่จะทำซ้ำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ปะการังจะได้รับผลกระทบจากความร้อนจนอาจฟอกขาว และการเพิ่มขึ้นของแพลงก์ตอนบลูมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสุขภาพของมนุษย์ในระยะยาว ดังนั้น การมีมาตรการเตรียมความพร้อมและการดำเนินนโยบายที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต

 

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

แชร์เลย