เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ และพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตาก

สมช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคง รวมทั้งการประชุมหารือร่วมกับแม่ทัพภาคที่ ๓

ตลอดจนเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ และพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตาก

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตาก

img
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน
ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ปัญหาความมั่นคง บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา รวมถึงสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงในพื้นที่
img
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดินทางไปพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ เพื่อรับฟังบรรยายสรุป
การเตรียมความพร้อมในการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับสู่มาตุภูมิ

img img

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ

img img

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตาก

แชร์เลย