ฐานทัพเรือจีนในหมู่เกาะโซโลมอน…กับความมั่นคงในแปซิฟิกใต้ [MarSecFocus, ฉบับที่ 2/2565]

ฐานทัพเรือจีนในหมู่เกาะโซโลมอน...กับความมั่นคงในแปซิฟิกใต้

        ข่าวการตั้งฐานทัพเรือของจีนบนหมู่เกาะโซโลมอน ส่งผลทำให้มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้กลับมาให้ความสนใจอีกครั้ง โดยเฉพาะออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีอิทธิพลอยู่ในแถบแปซิฟิกใต้ และยังเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐฯ การที่จีนซึ่งเป็นประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคพยายามเข้ามาแสดงอิทธิพลในบริเวณนี้ เป็นเรื่องที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

กองความมั่นคงทางทะเล
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง