“ช่องแคบทางยุทธศาสตร์..และ..การปกป้องเส้นทางคมนาคมทางทะเล” [MarSecFocus, ฉบับที่ 7/2567]

“ช่องแคบทางยุทธศาสตร์..และ..การปกป้องเส้นทางคมนาคมทางทะเล”

          ช่องแคบทางทะเลถือว่าเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในเชิงความมั่นคงแห่งรัฐ การคมนาคม/ขนส่ง และระบบเศรษฐกิจ อีกทั้ง ยังเป็นที่พื้นที่ที่ประเทศต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในขณะที่ช่องแคบทางทะเลบางแห่งกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อความไม่สงบ จึงส่งผลทำให้หลายประเทศมีแนวคิดที่จะพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อปกป้องเส้นทางคมนาคมทางทะเลขึ้น

 

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

แชร์เลย