เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

ช่องทางร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขที่ ๑ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๒๘๒ ๓๗๔๐

ร้องเรียนทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๘๒ ๓๗๔๕

Views: 14

Top