งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

       วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย