ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 67

       ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 67 สามารถสแกน QR Code เพื่อร่วมประเมิน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 4

แชร์เลย