“ก๊าซมีเทนไฮเดรต..กับอิสรภาพทางพลังงานในทะเลจีนใต้” [MarSecFocus, ฉบับที่ 10/2566]

“ก๊าซมีเทนไฮเดรต..กับอิสรภาพทางพลังงานในทะเลจีนใต้”

          มหาอำนาจอย่างจีนที่กำลังเดินหน้าสำรวจแหล่งก๊าซมีเทนไฮเดรตนอกชายฝั่งในพื้นที่ทะเลจีนใต้อย่างแข็งขัน กับประเด็นปัญหาทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ เทคนิค และสิ่งแวดล้อม ที่มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในเอเชียตะวันออก กลายเป็นปัจจัยความท้าทายที่นำมาซึ่งรางวัลทางด้านอิสระภาพในการครอบครองแหล่งก๊าซและแหล่งพลังงานโดยสมบูรณ์ของประเทศผู้ค้นพบ

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

แชร์เลย