กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ครบรอบ ๑๔๓ ปี

       ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธงชัย ไหลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ กัณฑ์ที่ ๑ – ๒ – ๓ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ครบรอบ ๑๔๓ ปี
ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย