“การใช้พลังงานไฮโดรเจนในท่าเรือซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ” [MarSecFocus, ฉบับที่ 17/2566]

“การใช้พลังงานไฮโดรเจนในท่าเรือซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ”

          Hornblower Energy LLC ร่วมกับท่าเรือซานฟรานซิสโก กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานพันธมิตร จัดทำโครงการปฏิรูปด้านพลังงานสะอาดสำหรับท่าเรือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกิจกรรมทางทะเล โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรากฐานทางเทคนิคสำหรับการผลิตไฮโดรเจนเหลว ตลอดจนกระบวนการบีบอัด การจัดเก็บ และการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยมีเป้าหมายในการเร่งให้เกิดการกลไกไฮโดรเจนสีเขียวเชิงพาณิชย์ในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา อีกทั้งโครงการนี้ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเรือบรรทุกไฮโดรเจนแบบใหม่ที่เหมาะสำหรับการเติมเชื้อเพลิงในเรือสินค้า ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน สหรัฐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2025

 

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

แชร์เลย