การเข้าพบหารือของอัครราชทูตที่ปรึกษาสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

       เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางเกว็นโดลิน คาร์ดโน (Gwendolyn Cardno) อัครราชทูตที่ปรึกษาสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เข้าพบหารือกับ นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมา และการดำเนินความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้ง ทิศทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

กองความมั่นคงภายในประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 3

แชร์เลย