การฝึก Cobra Gold 2024 กับปฏิบัติการกู้เรือหลวงสุโขทัย [MarSecFocus, ฉบับที่ 5/2567]

การฝึก Cobra Gold 2024 กับปฏิบัติการกู้เรือหลวงสุโขทัย

          การฝึก Cobra Gold 2024 (ครั้งที่ 43) ระหว่างกองทัพไทย สหรัฐฯ และชาติพันธมิตร ในช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567 นั้น ถือว่าเป็นการฝึกขนาดใหญ่และมีความสำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่กำลังพลของกองทัพไทยและชาติพันธมิตรที่เข้ารับการฝึกฯ แล้ว ยังทำให้ปฏิบัติการกู้เรือหลวงสุโขทัยของกองทัพเรือไทยมีความคืบหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วย

 

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

แชร์เลย