การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย – เมียนมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

       เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์) ได้เข้าร่วมคณะของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายปานปรีย์ พหิทธานุกร) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ (นายสีห์ศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเฉพาะมาตรการรองรับในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่กลุ่มบุคคลชาวเมียนมาที่เดินทางเข้าไทยตามแนวชายแดน อันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการค้าชายแดนกรณีหากเมียนมาปิดด่านการค้าชายแดน

กองความมั่นคงภายในประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย