การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย (BMWG Thailand – Malaysia ครั้งที่ ๓๔)

       คณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย (BMWG Thailand – Malaysia ครั้งที่ ๓๔) ได้จัดการประชุมในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม Bertam Resort Penang เมือง Kepala Batas รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมี นายธีรภัทร จุนทการ ผู้อำนวยการกองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ฝ่ายไทย) และนาง Azizah BintiMohamed Said ผู้อำนวยการสำนักการจัดการชายแดนทางบก สภาความมั่นคงแห่งชาติ (ฝ่ายมาเลเซีย) เป็นประธานคณะทำงานร่วม
       ที่ประชุมได้รับทราบและผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ทั้งในส่วนของการเข้าเมือง การขนส่งสินค้า และการควบคุมโรค

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 8

แชร์เลย