การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย (BMWG Thailand – Malaysia ครั้งที่ ๓๓)

       คณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย (BMWG Thailand – Malaysia ครั้งที่ ๓๓) ได้จัดการประชุมในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวอัญชลี ดวงแก้ว ผู้อำนวยการ กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ฝ่ายไทย) และนาง Azizah Binti Mohamed Said ผู้อำนวยการสำนักการจัดการชายแดนทางบก สภาความมั่นคงแห่งชาติ (ฝ่ายมาเลเซีย) เป็นประธานและคณะทำงานร่วม
       ที่ประชุมได้รับทราบและผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ทั้งในส่วนของการเข้าเมือง การขนส่งสินค้า และการควบคุมโรค

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย